Posted by: banjer | January 23, 2009

lek sampean arep nyoba monggo loh,….^_^

ni ada cerita, tapi pake Bhs Jawa.

Alkisah di sebuah perusahaan besar di kawasan

Keprabon, tengah melakukan beberapa

tes wawancara untuk ” tidak” menerima calon

karyawan baru. Tentu saja salah satu prasyaratnya

adalah harus berbahasa EJD (Ejaan Jawa yang

nDaksempurna)..

Bagi yang tidak memahaminya nggih nuwun sewu…

Boso Jawi, meniko…

G : Kowe nduwe omah opo ora…..?

A : Dereng….

G : Wah kowe ora iso ketompo nang kene

A : Lho kok ngaten………?

G : Mengko kowe mesthi ngajukne utang nang

perusahaan.

A : Ah.. mboten, kok. Sak janipun tiyang sepuh kulo

niku sampun sugih.

G : Yo malah ora ketompo

A : Lho kok ngaten……?

G : Mengko kowe kerjo mung nggo hiburan, nongkrang

nongkrong ae.

G : Kowe nduwe motor opo ora…..?

B : Mboten.

G : Ora ketompo

B : Lho kok mboten ketampi?

G : Mengko kowe mesthi njaluk bantuan kredit.

B : Sak janipun gadhah, ning tasih ten kampung,

gampil mangke kulo beto ngriki.

G : Wah malah ra ketompo….

B : Lho kok ngoten…?

G : Tempat parkire wis ra cukup.

G : Kowé wis lulus sarjana tenan…..?

C : Sampun, Pak….

G : Ora ketompo, kéné iki golék sing SMA aé, luwih

manutan lan bén mbayaré murah

C : Sak janipun kulo tasih badhe skripsi

G : Malah ora ketompo……

C : Lho, kados pundi, tho…..?

G : Mengko kowé kerjo mung ngetik skripsi, lék wis

lulus mesti golék kerjo neng perusahaan liyo.

G : Kowé seneng guyon opo ora?

D : Mboten pak, kulo serius yén nyambut damel.

G: Ra ketompo……

D : Waa……kok ngoten?

G : Engko konco koncomu lan anak buahmu podho stress.

D : Sak jané nggih sekedhik sekedhik seneng guyon.

G: Malah ora ketompo.

D : Lho kok……

G: Engko kowé mung email email2an sing lucu koyo Mas Adit kae

G : Kowé mau mréné numpak opo?

E : Nitih mobil

G : Kowé ora ketompo

E : Sebabipun?

G : Saiki BBM mundhak terus, mengko kowé njaluk

mundhak bayar terus

E : Wo, kulo wau namung mboncèng, kok

G : Tambah ora ketompo

E : Lho, lha kok … ?

G : Mengko mung gawéné mboncéng mobil kantor.

Ngrusuhi !

G : Anakmu akèh opo sithik?

F: Kathah pak

G : Kowé ora ketompo

F : Sebabipun ?

G : Nyambut gawemu ora jenjem, mung mikir gawe

uanaaaaaak terus

F : Lha wong namung anak adopsi, kok.

G : Tambah ora ketompo

F : Lho, lha kok … ?

G : Gawé anak waé aras2en, opo manèh nyambut gawé http://mail.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/tsmileys2/18.gif

G : Kowé wis ngerti gawéyanmu durung ?

H : Dèrèng

G : Kowé ora ketompo

H : Sebabipun ?

G : Arep nyambut gawé kok ora ngerti gaweyané ?

H : Oo, nèk damelan niku mpun ngertos kok

G : Tambah ora ketompo

H : Lho, lha kok … ?

G : Kowé rak mung arep keminter, to ?

G : Kowe ngerti kahanan kantor k éné durung

K : Dèrèng

G : Kowé ora ketompo

K : Sebabipun ?

G : Arep nyambut gaw é kok ora ngerti kantoré ?

K : Wo, sekedhik2 mpun ngertos kok

G : Tambah ora ketompo

K : Lho, lha kok … ?

G : Kow é senengané ngudhal-udhal wewadi kantor, to?

G : Kowé kerep loro ?

M : Mboten

G : Kowé ora ketompo

M : Sebabipun ?

G : Mesthi kerep mbolos, wong arang2 gering

M : Wah, sakjanipun nggih asring

G : Tambah ora ketompo

M : Lho, lha kok … ?

G : Kantor iki ora nompo karyawan pileren.

G : Kowé biso main Internét?

N : mBoten

G : Kowé ora ketompo

N : Sebabipun ?

G : Perusahaan ora nompo wong BI (Buta Internet)

N : Wah, sakjanipun nggih saged

G : Tambah ora ketompo

N : Lho, lha kok … ?

G : Mesthi ora bakal nyambut gawé, kakèhan dolanan

Internet, to? Ngenték-entekké pulsa !

G : Kowe waras opo ora?

O : Lha, kulo nggih waras to Pak.

G : Ra ketompo…….

O : Kenging nopo ……?

G : Mengko kowe mesthi ora krasan neng kene.

O : Niku rumiyin Pak, sakmeniko sampun rodo edan.

G : Malah ra ketompo…….

O : Pripun to niki…..?

G : Mengko aku duwe saingan………..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: